Believe in your dreams

Hi everyone! / Witajcie!

A new challenge from the cycle “My passion is…” is up on Art Piaskownica blog and our theme is ZERO WASTE. I decided to make a card from paper leftovers and used wine cork slices as embellishments.

Na blogu Art Piaskownicy pojawiło się nowe wyzwanie z cyklu “Moja pasja to…”, a naszym tematem jest ZERO WASTE. Tym razem zrobiłam kartkę z resztek papieru i ozdobiłam ją plasterkami korka po winie.

I’ve created the background by layering strips of pattern paper on a sheet of card stock paper (first vertically, then horizontally).

Tło stworzyłam przyklejając paski papieru do kartonu (najpierw pionowo, później poziomo).

Leftovers come from one of my favourite paper collections by 7 Dots Studio called “Dreamscapes”.

Resztki pochodzą z jednej z moich ulubionych kolekcji papierów 7 Dots Studio o nazwie “Dreamscapes”.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *