Christmas reindeer card

Hello everyone! / Witajcie!

Today I’m sharing a card created as part of inspiration for Agateria Craft. For the focal point of the composition I’ve used a hdf reindeer and some chipboard stars and carefully hid them under the acrylic dome.

Dziś przedstawiam kartkę stworzoną w ramach inspiracji na blogu Agaterii. Serce projektu stanowi głowa renifera hdf i tekturowe gwiazdki ukryte pod akrylową kopułą.

I’ve used fantastic papers by Studio Light from the “Woodland winter” collection, which is one of my favourites, when it comes to Christmas / winter projects.

W pracy użyłam papierów Studio Light z kolekcji “Woodland winter”, która jest jedną z moich ulubionych jeśli chodzi o projekty świąteczne / zimowe.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *