Joy to the World

Hey there! / Witajcie!

Since December evenings are ideal for making Christmas cards and decorations, I invite you to join in some fun over at Art Piaskownica blog.

Ponieważ grudniowe wieczory są idealne do tworzenia ozdób i kartek świątecznych, zapraszam do wspólnej zabawy na blogu Art Piaskownicy.

I made my card using papers from our generous sponsor – ITD Collection.

Moją karteczkę zrobiłam korzystając z papierów naszego sponsora – ITD Collection.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.