Be brave

Hey there! / Witajcie!

Today I’d like to share with you a truly feminine project created for Mitform CT. I’ve used the “Sir Vagabond in Japan” paper collection from Stamperia and mixed in some metal casts and HDF elements.

Dzisiaj dzielę się z Wami prawdziwie kobiecym projektem stworzonym dla Mitform. Użyłam tu kolekcji papierów “Sir Vagabond in Japan” od Stamperii, którą uzupełniłam złomkami i elementami HDF.

I applied some brown shading over the edges of the frame to achieve a vintage feel.

Na krawędzie ramki zaaplikowałam nieco brązowego cieniowania, aby uzyskać efekt vintage.

I also added some gilding flakes and glass glitter – my favourite combo, when it comes to feminine projects.

Dodałem także płatki do złoceń i brokat szklany – mój ulubiony zestaw, jeśli chodzi o kobiece projekty.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *