The elephant

Here’s another book shaped box. I simply cannot get enough of making them.

Oto kolejne pudełko w kształcie książki. Myślę, że jestem wprost uzależniona od ich robienia.

I’m pretty sure I wouldn’t even bother if not for the fantastic Stamperia rice papers and Mitform Castings.

Jestem pewna, że nawet bym się nie fatygowała, gdyby nie fantastyczne papiery ryżowe Stamperii i złomki Mitform.

I went crazy and used a green wood stain this time around.

Tym razem zaszalałam i użyłam zielonej bejcy.

I used Stamperia’s stencil from the “Savana” collection to decorate the spine of the book.

Do ozdobienia grzbietu książki wykorzystałam szablon Stamperii z kolekcji “Savana”.

I also made some shading with bitumen and metallic waxes.

Pracę wycieniowałam bitum i metalicznymi woskami.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *