Summer bookmarks

Hey everyone! / Witajcie!

I don’t know about you, but I love to spend hot summer evenings with a book in my hand. That is why today I want to show you bookmarks that are super easy to make.

Nie wiem jak Wy, ale ja upalne wieczory lubię spędzać z książką w ręku. Dlatego właśnie dzisiaj mam Wam do pokazania niezwykle proste do wykonania zakładki do książek. 

The beautiful thing about Artistiko bases is that they can be decorated with both, mixed media and decoupage techniques.

W bazach Artistiko piękne jest to, że można je ozdabiać zarówno technikami mixed media jak i decoupage. 

Interestingly, I am still crawling when it comes to decoupage, but I have great fun every time I try it:)

Co ciekawe, nadal raczkuję jeśli o decoupage idzie, ale zabawę za każdym razem mam świetną:)

To decorate my bookmarks, I used white gesso, rice paper, acrylic paints, a stamp with text, bitumen, gilding foil and varnishes.

Do ozdobienia moich zakładek użyłam białego gesso, papieru ryżowego, farb akrylowych, stempla z tekstem, bitum, folii do złoceń i odpowiednich do decoupage lakierów.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

Continue Reading