Vintage love

Hi there! / Witajcie!

Since there’s only two days left to Valentines Day, I decided to share with you this romantic, vintage canvas as my inspiration at egoCraft.

Dzisiaj z okazji zbliżającego się dnia zakochanych oraz mojej inspiracji na blogu egoCraft postanowiłam zaprezentować Wam romantyczny projekt wykonany na tablicy malarskiej.

I’ve created the background using some lace, crackle paste and acrylic paints diuted with water. I’ve also added a bit of stamping and gilding – mostly on chipboard elements.

Tło stworzyłam przy użyciu koronek, pasty do spękań i farbek akrylowych rozcieńczonych wodą. Dodałam też trochę stemplowań, złoceń na tekturkach i bezpośrednio na płótnie, kilka metalowych ozdób oraz kwiatki.

In order to enhance the colour of all metal embellishments I’ve used Finnabair’s Art Alchemy waxes in shades of Rose Gold, Vintage Silk and Old Silver.

 Kolory metalowych elementów wzmocniłam woskami Finnabair w odcieniach Rose Gold, Vintage Silk i Old Silver.

I submit my project to the following challenges:
Projekt bierze udział w poniższych wyzwaniach:
Thank you for stopping by!
Dziękuję za odwiedziny!
Continue Reading