Boundless imagination

Hello there! / Witajcie!

Today I’m exchanging farewells with my teammates from egoCraft. It’s been a great, nearly two years long creative experience, during which I’ve created over sixty projects promoting the brand. This journey allowed me to spread my wings and helped me grow artistically and I will always be thankful for it.

Dziś żegnam się z koleżankami z zespołu projektowego egoCraft. Było to dla mnie wspaniałe, blisko dwuletnie doświadczenie kreatywne, podczas którego stworzyłam ponad sześćdziesiąt prac promujących markę. Przygoda ta pozwoliła mi rozwinąć skrzydła i przyczyniła się do mojego rozwoju artystycznego, za co zawsze będę wdzięczna.

For my last inspiration I’ve decided to create a forest inspired canvas, loaded with egoCraft chipboards. I’ve used plenty of natural, dried embellishments and one of the uplifting quotes from Tim Holtz.

W ramach mojej ostatniej inspiracji przygotowałam blejtram zainspirowany lasem. Użyłam tu całego mnóstwa tekturek egoCraft, suszonych elementów naturalnych i cytatu Tima Holtza.

All of the used paints, pastes, waxes and a stencil are by Finnabair.

Wszystkie farby, pasty strukturalne, woski i szablon użyte w pracy pochodzą od Finnabair.

I’ve also used a few colours of embossing powders, mostly by WOW.

Użyłam tu również kilku kolorów pudrów do embossingu – w zdecydowanej większości marki WOW.

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *