From ordinary to extraordinary

Hi everyone! / Witajcie!

Today I’m sharing an ordinary card with an extraordinary message. The card was created as an inspiration to the new challenge over at Art Piaskownica blog, based on the topic: “ A card for Her or/and for Him + chipboard”.

Dziś prezentuję zwykłą kartkę z niezwykłym przesłaniem. Kartka ta powstała w ramach inspiracji do nowego wyzwania na blogu Art Piaskownicy, w oparciu o temat: “Kartka dla Niej i/lub dla Niego + tekturka”.

I decided to make a card that can easily be given to both, a woman and a man. I’ve used Stamperia’s “Alchemy” paper pad full of mysterious designs and added a chipboard background by BoozyBear.

Postanowiłam stworzyć taką kartkę, którą będzie można podarować zarówno kobiecie jak i mężczyźnie. W tym celu użyłam zestawu papierów “Alchemy” Stamperii, który jest pełen tajemniczych wzorów i dodałam tekturowe tło od BoozyBear.

I’ve only used a few embellishments, just to enhance the overall feel of spells and mystery.

Użyłam jedynie kilku ozdób tylko po to, by uwydatnić ogólne wrażenie zaklęć i tajemnic.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *