Time flies

Hi there! / Witajcie!

I’m back today to share with you my first DT project for Art Piaskownica this year, three tiny heart shaped ornaments. Our colours this month are fabulous burgundy and gold, so you can create a great range of projects for many occasions.

Dziś dzielę się z Wami pierwszym projektem stworzonym dla Art Piaskownicy w tym roku, a mianowicie trzema ozdobami w kształcie serca. Nasze kolory w tym miesiącu to bordowy i złoty, co pozwala stworzyć wiele rozmaitych projektów na wiele rozmaitych okazji.

I was inspired by upcoming Valentine’s day, hence the heart shaped bases I’ve used.

Tym razem zainspirowały mnie zbliżające się Walentynki, stąd kształt baz z których korzystałam.

I embellished my hearts using some metal and resin embellishments, (mostly by Prima) what gave them a little bit of a steampunk feel.

Serduszka ozdobiłam metalowymi i żywicznymi elementami (głównie Primy), co nadało im lekko steampunkowego charakteru.

I coloured my hearts using metalic paints by Finnabair. You can join our challenge HERE.

Koloru dodałam używając farb metalicznych Finnabair. Udział w wyzwaniu możecie wziąć TUTAJ.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *