A fairytale birdhouse

Hello everyone! / Witajcie!

Today I’m sharing with you my last project created as part of Agateria Craft design team. It’s been a great pleasure and fantastic six months long creative journey.

Dzisiaj dzielę się z Wami ostatnim projektem wykonanym w ramach zespołu projektowego Agateria Craft. Była to dla mnie wielka przyjemność i wspaniała sześciomiesięczna podróż kreatywna.

Thank you from the bottom of my heart to Agata and Magda for inviting me to join this wonderful team and for pushing me to make video tutorials.

Dziękuję z głębi serca Agacie i Magdzie za zaproszenie do tego przemiłego zespołu i za zachęcenie mnie do tworzenia samouczków wideo.

As for the project itself, it’s a birdhouse made using an awesome Agateria’s hdf base.

Jeśli chodzi o mój dzisiejszy projekt, jest to budka dla ptaków wykonana na niesamowitej bazie hdf Agaterii.

I decorated it using mostly texture pastes and paints and added just a few embellishments in the shape of wings and fairies, in order to give it a fairytale like feel.

Ozdobiłam ją korzystając głównie z past strukturalnych i farb, dodając jedynie kilka ozdób w postaci skrzydeł i wróżek, aby nadać jej bajkowego charakteru.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *