IV – The Emperor (Aries)

Hi there! / Witajcie!

The zodiac sign of this month’s challenge over at Art Piaskownica blog is Aries. With a little delay, I managed to make a third card in the series, focusing on the connection between zodiac signs and tarot cards. Aries’ card is The Emperor.

Znakiem nowego wyzwania na blogu Art Piaskownicy jest Baran. Z pewnym opóźnieniem udało mi się stworzyć trzecią kartkę z serii, w której koncentruję się na związku znaków zodiaku i kart tarota. Kartą Barana jest Cesarz.

As usual I used 7 Dots Studio papers, this time though I mixed several collections including the “Fortune teller” and “Yuletide”.

Jak zwykle sięgnęłam po papiery 7 Dots Studio, tym razem mieszając ze sobą kilka kolekcji, między innymi: “Fortune teller” i “Yuletide”.

I also used some metal embellishments, a bit of gilding foil and glass glitter.

Użyłam też paru metalowych ozdób, trochę folii do złoceń i szklanego brokatu.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *