Vintage Meadow

Hi there! / Witajcie!

Today I’m sharing with you my first inspiration created for Artistiko. I’ve used a beautiful “Vintage Meadow” paper collection and paired it with some fabulous HDF elements.

Dziś dzielę się z Wami moją pierwszą inspiracją stworzoną dla Artistiko. Wykorzystałam tu papiery z przepięknej kolekcji “Vintage Meadow”, które połączyłam ze ślicznymi elementami HDF.

I also used 49 and Market flowers, some gilding foil and a vintage photo by Studio Light.

Użyłam też kwiatków 49 and Market, folii do złoceń i postarzonego zdjęcia od Studio Light.

For the finishing touch I added some splatters of black acrylic ink.

Na zakończenie dodałam chlapania czarnym tuszem akrylowym.

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *