Heart & Soul

Hello there! / Witajcie!

I am simply in love with AB Studio products. Whenever I look at those beautiful papers I do not only see paper and its craft potential. I can almost feel all the love and emotions Aga Baraniak puts into her designs.

Jestem po prostu zakochana w produktach AB Studio. Ilekroć patrzę na te piękne papiery, widzę znacznie więcej niż tylko papier i jego potencjał rzemieślniczy. Niemal czuję całą tą miłość i emocje, które Aga Baraniak wkłada w swoje projekty.

Creating this particular project I used the “Diva” collection, which I paired with vellum paper, transparent foil and chipboards, all by AB Studio.

Tworząc ten konkretny projekt, wykorzystałam kolekcję “Diva”, którą połączyłam z papierem welinowym, folią transparentną i tekturkami od AB Studio.

The way those products complement each other is truly wonderful.

Wszystkie te produkty wspaniale uzupełniają się wzajemnie.

Apart from AB Studio products I used hdf base by Artistiko and mediums by Finnabair.

Poza produktami AB Studio wykorzystałam bazę hdf od Artistiko oraz media od Finnabair.

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *