Spring layout

Hi everyone! / Witajcie!

Today I’m over at Artistiko blog sharing with you a layout created using “My garden” collection. The project is delicate, joyful and minimalistic at the same time.

Dziś na blogu Artistiko dzielę się z Wami layoutem stworzonym na bazie papieru z kolekcji “My garden”. Projekt jest delikatny, radosny i jednocześnie minimalistyczny.

I created the background using stencil, some modelling paste and sprays in two shades of green. The composition though, is based on the charming hdf shutters.

Tło stworzyłam przy pomocy szablonu, pasty modelującej i mgiełek w dwóch odcieniach zieleni. Kompozycja natomiast, opiera się na przeuroczych okiennicach hdf.

A handful of hdf elements from various Artistiko collections combined with some lace and fussy cut paper elements created a harmonious, idyllic scene.

Garstka elementów hdf z różnych kolekcji Artistiko w połączeniu z koronką i wyciętymi elementami papierowymi stworzyła harmonijną, sielską scenkę.

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *