With brave wings she flies

Hi there! / Witajcie!

Today I’m sharing a steampunk house created using AB Studio products. I love rust effect combined with beautifully designed steampunk papers by Aga Baraniak.

Dziś dzielę się z Wami steampunkowym domkiem stworzonym w oparciu o produkty AB Studio. Uwielbiam efekt rdzy w połączeniu z pięknie zaprojektowanymi przez Agę Baraniak steampunkowym papierami.

The entire composition is based on a chipboard house and gears with an addition of only a few resin and metal embellishments.

Kompozycja powstała na bazie tekturowego domku i zębatek z dodatkiem zaledwie kilku żywicznych i metalowych ozdób.

AB Studio products used: / Wykorzystane produkty AB Studio:

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *