Be brave with your life

Hey everyone! / Witajcie!

I’m thrilled to share with you my very first altered hoop featuring AB Studio products. I created this project using fabulous papers and flowers from the “Diva” collection, as well as chipboards, creative foil and a vintage photo.

Z wielką radością dzielę się dziś z Wami moim pierwszym alterowanym tamborkiem bazującym na produktach AB Studio. Do stworzenia tego projektu wykorzystałam bajeczne papiery i kwiaty z kolekcji „Diva”, a także tektury, folię kreatywną i zdjęcie vintage.

The entire project is almost media free – I only used two colours of acrylics and some texture paste.

Cały projekt jest prawie wolny od mediów – użyłam tylko dwóch kolorów akryli i trochę pasty strukturalnej.

AB Studio products used: / Wykorzystane produkty AB Studio:

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *