Christmas tags

Hello there! / Witajcie!

Today I’m sharing yet another Christmas inspiration created using beautiful AB Studio papers from the “Breeze of the forest” collection.

Dziś dzielę się kolejną świąteczną inspiracją stworzoną przy użyciu pięknych papierów AB Studio z kolekcji „Breeze of the forest”.

I just couldn’t resist these lovely graphics and had to transform them into cute Christmas tree decorations, that can also be used as gift tags.

Po prostu nie mogłam się oprzeć tym uroczym grafikom i musiałam przekształcić je w ozdoby choinkowe, które mogą być również używane jako zawieszki na prezenty.

I simply made one ornament for each of my family members, put them into clear bags, tied with a ribbon and added to their Christmas gifts.

Zrobiłam po jednej ozdobie dla każdego członka mojej rodziny, włożyłam do przezroczystych torebek, związałam wstążką i dodałam do prezentów pod choinkę.

AB Studio products used: / Wykorzystane produkty AB Studio:

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *