Vintage Christmas baubles

Hello everyone! / Witajcie!

A new colour challenge is up on Art Piaskownica blog and our colours this time are Pink and Silver.

Na blogu Art Piaskownicy pojawiło się nowe wyzwanie kolorystyczne, a naszymi kolorami tym razem są Różowy i Srebrny.

I decided to try my luck in decoupage and created these three little baubles in vintage style.

Postanowiłam spróbować szczęścia w decoupage i stworzyłam trzy małe bombki w stylu vintage.

Since it was my first try in this technique, baubles aren’t perfect, but I like them anyway.

Ponieważ była to moja pierwsza próba tej techniki, bombki nie są idealne, ale i tak je lubię.

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *