Christmas wreath

Hey everyone! / Witajcie!

I’ve been wanting to make a Christmas wreath for quite some time, and Artistiko’s HDF base finally inspired me to go for it. 

Już od dłuższego czasu chciałam zrobić wianek na drzwi, a baza hdf Artistiko ostatecznie mnie do tego przekonała.

In this project I combined small HDF elements from various Christmas collections, with resin casts and paper flowers.

W pracy zestawiłam drobne elementy hdf ze świątecznych kolekcji, z odlewami żywicznymi i papierowymi kwiatami.

I wanted the wreath to look nice against the white door, so I decided to work here with black gesso and waxes.

Zależało mi na tym, by wianek prezentował się ładnie na tle białych drzwi, dlatego zdecydowałam się tutaj na pracę z czarnym gesso i woskami.

I think that the combination of the silver color and white gold itself is dazzling enough, but I couldn’t resist adding a whole lot of glitter.

Uważam, że zestawienie koloru srebrnego i białego złota samo w sobie jest olśniewające, ale nie mogło tu zabraknąć całego mnóstwa brokatu.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *