Listen

Hello everyone! / Witajcie!

Today I’m sharing with you a decoration based on a mini stained glass window and I am proud to announce that I have already used all sizes of the window bases. 

Dzisiaj przedstawiam Wam ozdobę na bazie mini witraża i tym samym z dumą oznajmiam, że wszystkie rozmiary witraża już spożytkowałam. 

I will temporarily start to work on other Artistiko bases, because Easter is approaching, but I think that I will come back to windows one day, because they are amazing. 

Chwilowo przejdę do pracy nad innymi bazami Artistiko, bo przecież zbliża się Wielkanoc, ale myślę, że jeszcze kiedyś do witraży wrócę, bo są niesamowite. 

The work is tiny and consists of only a few HDF elements, a picture, a vial, a cap and glitter, but it carries a timeless message.

Praca jest malutka i składa się tylko z kilku elementów hdf, obrazka, fiolki, kapsla i brokatu, ale niesie ze sobą ponadczasowe przesłanie.

I used opal magic acrylic paints and waxes to paint the project.

Do pomalowania projektu użyłam opalizujących farb akrylowych i wosków. 

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *