Mr. Rabbit

Hello there! / Witajcie!

Today I am sharing with you an elegant Easter egg. The work is based on a large egg from the newest “Hello Spring” collection.

Dzisiaj dzielę się z Wami dostojnym jajem wielkanocnym. Praca powstała na dużej bazie jajka z najnowszej kolekcji “Hello Spring”.

To decorate the base, I used rice paper, a few resin casts and a whole lot of HDF twigs. 

Do ozdobienia bazy użyłam papieru ryżowego, kilku odlewów z żywicy oraz  całego mnóstwa hdfkowych gałązek. 

I colored everything with waxes. I hope you won’t find the work too dark…

Całość natomiast pokolorowałam woskami. Mam nadzieję, że praca nie wyda Wam się zbyt mroczna.

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *