Imagine

Hey there! / Witajcie!

Today I present to you my very first work using the new, fantastic Machinery collection. 

Dzisiaj przedstawiam Wam moją pierwszą pracę z wykorzystaniem fantastycznej, nowej kolekcji Machinery. 

I decorated the base of the large cog with scrap paper and a composition of smaller HDF elements, which I arranged in a zigzag shape. 

Bazę dużego trybika ozdobiłam papierem scrapowym i kompozycją z mniejszych hdfków, które ułożyłam w kształt zygzaka. 

The work is multi-layered, painted with waxes, metallic paints and finished with a touch of gilding foil.

Praca jest wielowarstwowa, pomalowana woskami, farbami metalicznymi i wykończona folią do złoceń. 

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *