Steampunk light bulb

Hello there! / Witajcie!

Today I’m sharing with you a project made almost entirely using elements from the Machinery collection. 

Dzisiaj mam Wam do pokazania projekt wykonany niemal w całości z elementów z kolekcji Machinery.

This is my favorite collection, and the work is based on a large light bulb and is kept  in a steampunk style.

To moja ulubiona kolekcja, a praca powstała na bazie dużej żarówki i jest utrzymana w stylu steampunk.

I used rust effect pastes, acrylic metallic paints and waxes to color my project.

Korzystałam tu z past do tworzenia efektu rdzy, akrylowych farb metalicznych i wosków. 

There are also some resin castings and metal parts here and there. I think this is a nice example of a classic steampunk style.

Jest tu też kilka odlewów i elementów metalowych. Myślę, że jest to fajny przykład pracy w klasycznym steampunkowym stylu. 

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *