Hope is the thing with feathers that perches in the soul

Hello everyone! / Witajcie!

I wish you a wonderful and peaceful Christmas and a Happy New Year 2022!
As part of the last inspiration this year, I have a couple of transparent, forest tags to show you.

Życzę Wam wspaniałych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022!
W ramach ostatniej inspiracji w tym roku mam Wam do pokazania parę przezroczystych, leśnych tagów.

Apart from AB Studio products I used some resin casts, metal plaques and some glass glitter.

Oprócz produktów AB Studio użyłam trochę żywicznych odlewów, blaszek z tekstem i trochę szklanego brokatu.

Products used: / Wykorzystane produkty:

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *