You are enough

Hey there! / Witajcie!

We begin a new cycle of mixed media challenges over at Art Piaskownica blog and our theme is White gesso.

Na blogu Art Piaskownicy rozpoczynamy nowy cykl wyzwań mixed media, a naszym tematem tym razem jest białe gesso.

I decided to work on the basis of a tenement house from Artistiko. As you can see I keep returning to those fantastic HDF elements every now and then.

Postanowiłam pracować w oparciu o bazę kamieniczki od Artistiko. Jak widać, co jakiś czas wracam do tych fantastycznych elementów HDF.

I used some resin and metal casts, a lovely AB Studio stencil and my absolute favourite – glass glitter.

W pracy użyłam odlewów z żywicy i metalu, ślicznego szablonu AB Studio i mojego absolutnego faworyta – szklanego brokatu.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *