Today is a good day

Hi everyone! / Witajcie!

I believe that in the light of recent events we all feel lost and helpless. We find ourselves questioning the importance of our very existence and sense of legitimacy of our artistic activities more than ever. Nevertheless we persist.

Wierzę, że w świetle ostatnich wydarzeń wszyscy czujemy się zagubieni i bezradni. Bardziej niż kiedykolwiek kwestionujemy wagę naszego istnienia i sensu naszej działalności artystycznej. Niemniej jednak trwamy.

Today I’m sharing a project I created as part of inspiration for a new Art Piaskownica challenge. Our theme this month is Fairies and my project is oozing with green, the colour of hope.

Dzisiaj dzielę się projektem, który stworzyłam w ramach inspiracji do nowego wyzwania na blogu Art Piaskownicy. Naszym tematem przewodnim w tym miesiącu są Wróżki, a mój projekt emanuje zielenią, kolorem nadziei.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *