Japanese Garden

Hi everyone! / Witajcie!

It’s time for a new mixed media challenge over at Art Piaskownica blog. Our theme this month is rice paper so you can create any type of project as long as the rice paper is a visible part of it.

Czas na nowe wyzwanie z cyklu mixed media na blogu Art Piaskownicy. Naszym motywem przewodnim w tym miesiącu jest papier ryżowy, więc tworzymy dowolny rodzaj projektu, w którym papier ryżowy będzie widoczną częścią.

I decided to decorate a wooden book using beautiful Stamperia papers from the “Sir Vagabond in Japan” collection.

Tym razem zdecydowałam się ozdobić drewnianą bazę książki, korzystając z pięknych papierów Stamperii z kolekcji “Sir Vagabond in Japan”.

The work is clean and simple. Apart from the rice paper I only used some wood stain, bitumen, black gesso and waxes.

Praca jest czysta i prosta. Oprócz papieru ryżowego użyłam tylko bejcy, bitum, czarnego gesso i wosków.

You will find more inspiration from my teammates and an actual challenge HERE.

Więcej inspiracji i aktualne wyzwanie znajdziecie TUTAJ.

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *