I feel so lucky

Hey everyone! / Witajcie!

A new mixed media challenge is up and running over at Art Piaskownica blog. Our theme this month is: “An old newspaper / an old book”.

Na blogu Art Piaskownicy właśnie ruszyło nowe wyzwanie z cyklu mixed media, którego tematem jest: “Stara gazeta / książka”.

As part of inspiration, I decided to alter an industrial HDF lamp using some pieces of an old newspaper, some of my favourite resin casts and hdf elements.

W ramach inspiracji do zabawy postanowiłam ozdobić bazę lampy przemysłowej z HDF używając kawałków starej gazety, odlewów z żywicy i drobnych elementów hdf.

I coloured my project using acrylic paints in green moss, orange and yellow. For the finishing touch I added splatters with white acrylic paint.

Projekt pokolorowałam farbami akrylowymi w odcieniach zielonego mchu, pomarańczy i żółci, a na zakończenie dodałam chlapnięcia białą farbą akrylową.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *