Brooklyn keepsake box

Hey everyone! / Witajcie!

Today I want to share a project created as part of Mitform Castings creative team. A keepsake box, or a treasure chest if you will.

Dziś przedstawiam projekt stworzony w ramach zespołu kreatywnego Mitform Castings, a mianowicie skrzyneczkę, czy pudełko na drobiazgi.

I love the “Aviator” collection from Stamperia and I already created three pieces using the Aviator – Mitform Castings combo, so expect even more awesome inspiration relating these two in the near future.

Uwielbiam kolekcję “Aviator” od Stamperii i stworzyłam już trzy projekty z wykorzystaniem kombinacji Aviator – Mitform Castings, więc spodziewajcie się jeszcze więcej niesamowitych inspiracji z udziałem tej dwójki w najbliższej przyszłości.

Take a closer look at how detailed that zeppelin cast is.

Przyjrzyjcie się z bliska jak szczegółowy jest ten odlew sterowca.

Green patina looks amazing paired with rice papers and metal castings.

Zielona patyna wygląda niesamowicie w połączeniu z papierami ryżowymi i metalowymi odlewami.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *