Pure

Hey there! / Witajcie!

I really appreciate clean and simple style, however I rarely use it in my projects. This time – to my surprise I decided to make a set of clean, angelic cards.

Bardzo cenię sobie prosty i czysty styl, jednak rzadko go używam w swoich projektach. Tym razem jednak, ku mojemu zaskoczeniu, postanowiłam zrobić zestaw czystych, anielskich niemal karteczek.

I have used a gold vellum paper and the “Pure” paper set from AB Studio. As the focal point of composition I used Art Daily Words you need stickers from Finnabair.

W pracy użyłam złotego papieru welinowego i papierów z kolekcji “Pure” od AB Studio. Jako punktu centralnego kompozycji użyłam naklejek od Finnabair.

Products used: / Wykorzystane materiały:

Thanks for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *