Steampunk stories

Hello everybody! / Witajcie!

I wanted to create a steampunk themed card ever since I bought my first patterned paper.

Kartkę o tematyce steampunkowej chciałam stworzyć od kiedy tylko kupiłam mój pierwszy papier do scrapbookingu.

There is something undoubtedly intriguing about steampunk, weather it is that old oil can laying around in your garage, your great grandfather’s watch or those creepy goggles nobody has a heart to throw out.

Jest w tej tematyce coś bez wątpienia intrygującego, bez względu na to, czy mowa o starej puszce oleju leżącej w garażu, o zegarku naszego pradziadka, czy o tych odrażających goglach, których jakoś nikt nie ma serca wyrzucić.

There is a kind of a soul to those old objects and inventions, a soul an object can only gain with passing time. Isn’t it inspiring enough?

Jest w tych przedmiotach i wynalazkach pewien rodzaj duszy, którą przedmiot nabywa z  upływającym czasem i właśnie stąd bierze się moja dzisiejsza inspiracja.

I made a masculine birthday card in the box using ScrapBerry’s Mechanical Illusions paper. Metal clocks and embellishments used in this project come from Wild Orchid Crafts and Prima.

Kartkę urodzinową w pudełku stworzyłam przy użyciu papierów ScrapBerry’s, metalowe ozdoby i zegarki pochodzą od Wild Orchid Crafts i Prima Marketing.

When it comes to chipboard, there are over twenty individual pieces here, each painted with metallic acrylic paints and they come from various manufacturers.

Jeśli chodzi o tekturki jest ich tu ponad dwadzieścia, a każda z nich pomalowana metalicznymi farbami akrylowymi. Zostały nabyte u kilku rodzimych producentów w tym: Crafty Molly, Scrapiniec, Snip Art i Latarnia Morska.

Thank you for stopping by!

Continue Reading