Dragon Eggs

Hey there! / Witajcie!

This is my very first inspiration as Mitform Creative Team member. Thank you from the bottom of my heart for the invitation to this incredibly talented team Helena. I’m truly overjoyed.

Dziś przedstawiam moją pierwszą inspirację dla zespołu kreatywnego Mitform. Z całego serca dziękuję za zaproszenie do tego niesamowicie utalentowanego zespołu Helena. Jestem naprawdę zachwycona.

What’s better for Easter than easter eggs? I couldn’t really decide, so here are the two acrylic eggs I altered in mixed media style.

Co jest lepsze na Wielkanoc niż pisanki? Nie potrafiłam zdecydować i tak oto powstały dwa akrylowe jajka w stylu mixed media.

I used a bit of gilding flakes and Pentart galaxy flakes on the inside of the top halves of the eggs and when they dried I applied some alcohol inks.

Na wewnętrznej stronie górnych połówek jajek użyłam odrobiny płatków do złoceń i płatków galaxy Pentart, a gdy wyschły, naniosłam na nie tusze alkoholowe.

I simply couldn’t resist fantastic prehistoric metal casts, so they are the center part of the compositions. As you can see, apart from metal casts, I only used super light modelling clay casts, and some mesh from my birthday bouquet.

Ponieważ nie mogłam się oprzeć prehistorycznym metalowym odlewom, to one stanowią centralną część obu kompozycji. Jak widać, oprócz metalowych odlewów użyłam tylko odlewów z masy super lekkiej i kawałka siatki z urodzinowego bukietu.

Happy Easter everyone!

Wesołego Alleluja Kochani!

Continue Reading
1 2 3 6