Frosted tag

Hi everyone! / Witajcie!

Today I’m sharing with you my first project created for Agateria Craft. I consider myself extremely lucky that I was invited to join the team of such talented artists and can’t wait to share with you more and more projects made using Agateria’s products.

Dzisiaj dzielę się z Wami moim pierwszym projektem wykonanym dla Agaterii. Uważam, że mam ogromne szczęście, że zostałam zaproszona do zespołu tak utalentowanych artystek i nie mogę się doczekać, żeby zasypać Was kolejnymi projektami wykonanymi przy użyciu produktów Agaterii.

Once I received a fabulous DT package, full of Christmas goodies I started working on this winter inspired tag right away. I decided to use super cute hdf mittens as the focal point of my composition and embellished them using tiny chipboard stars and snow paste.

Chwilę po otrzymaniu wspaniałego pakietu DT, pełnego świątecznych cudowności zaczęłam pracę nad inspirowanym zimą tagiem. Za punkt centralny kompozycji posłużyły mi przesłodkie rękawiczki hdf, które ozdobiłam tekturowymi gwiazdkami i pastą śnieżną.

Most of the products I have used (except paints and pastes) is available in Agateria store and you will find a list of them HERE.

Większość wykorzystanych produktów jest dostępna w sklepie, a ich listę znajdziecie na blogu Agaterii.

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

Continue Reading