Light bulb number 79

Hey there! / Witajcie!

Today I am sharing with you a tiny world enclosed in a medium lightbulb from the Machinery collection.

Dzisiaj spieszę do Was z maleńkim światem zamkniętym w średniej żarówce z kolekcji Machinery. 

The project is kept in pastel, dreamy colors, with a predominance of turquoise and purple. The remaining embellishments consist of resin casts and transparent glass cabochons. 

Projekt jest utrzymany w pastelowej, marzycielskiej kolorystyce, z przewagą turkusu i fioletu. Dodatki stanowią odlewy z żywicy i transparentne szklane kaboszony. 

The work is extremely light and pleasant to receive – after all, summer pampers us this year, which does not necessarily inspire us to spend time in the studio…

Praca jest wyjątkowo lekka i przyjemna w odbiorze – w końcu lato rozpieszcza nas w tym roku, co niekoniecznie nastraja do przesiadywania w pracowni…

Thanks for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

Continue Reading
1 2 3 16