Aviator – wall clock

Hello there! / Witajcie!

Today I’m sharing a wall clock created using Mitform metal castings and rice paper from Stamperia’s Aviator collection.

Dzisiaj przybywam z zegarem stworzonym przy pomocy metalowych odlewów od Mitform Castings i papieru ryżowego Stamperii z kolekcji Aviator.

I used a bit of rope to complete the steampunk look, as well as added some shading and patina effect wax.

Użyłam kawałka liny, aby dopełnić steampunkowy wygląd, a także dodałam trochę cieniowań i wosku z efektem patyny.

I decorated the back of the clock using Stamperia’s stencil and modelling paste.

Tył zegara ozdobiłam przy pomocy szablonu Stamperii i pasty modelującej.

Thanks for joining me today!

Dziękuję za odwiedziny!

Continue Reading
1 2 3 10