Winter in the country

Hello there! / Witajcie!

Who doesn’t love those idyllic winter drawings, where despite the omnipresent snow, there is a certain kind of warmth in them? Every time I come across such a picture I immediately think of how to include it in one of my projects and this time was no different.

Któż nie lubi tych sielskich, zimowych rysunków, z których mimo wszechobecnego śniegu emanuje spokojne ciepło? Za każdym razem, kiedy widzę taki obrazek, od razu zastanawiam się w jaki sposób umieścić go w swoim projekcie. I właśnie w taki sposób powstała ta karteczka.

I’ve used papers from “Winter in Avonlea” collection by UHK Gallery, chipboard wreath by Scrapiniec, flower by Wild Orchid Crafts, pine cones, die cut holly branches, some ribbon and a winter scene fussy cut from a single paper sheet by ITD. Collection.

Użyłam papierów UHK Gallery z kolekcji “Winter in Avonlea”, tekturowego wianka od Scrapińca, kwiatka od Wild Orchid Crafts, szyszek, gałazek ostrokrzewu wyciętych przy pomocy wykrojnika, wstażek i zimowej scenki, która wycięłam z pojedynczego arkusza papieru od Itd. Collection.

Thank you for looking!

Dziękuję za odwiedziny!

Continue Reading
1 2 3 32