A Christmas ATC swap

Hello there! / Witajcie!

Today I’m sharing four ATC’s created for the Christmas swap with my teammates from Art Piaskownica. At the same time they are an inspiration to the new mixed media challenge. This month our theme is GLITTER!

Dziś przedstawiam cztery karty ATC wykonane na świąteczną wymianę z koleżankami z Art Piaskownicy. Jednocześnie karty stanowią moją inspirację do nowego mixed mediowego wyzwania, którego motywem przewodnim jest BROKAT.

I’ve used ATC by Studio Light and paired them with egoCraft and Crafty Moly chipboards.

Użyłam kart od Studio Light, które zestawiłam z tekturkami egoCraft i Crafty Moly.

Cards are simple, but also are bursting with some good, Christmas vibes!

Karty są proste, ale pełne dobrych, świątecznych wibracji!

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *