Hope is never lost

Hi everyone! / Witajcie!

Today I’m sharing a very special post with you, because I’ll be moving back to Poland from Ireland in a couple weeks. This is an important event and I hope to be able to return to artistic work in two months. Until then however, I’ll be absent here and in social media.

Dziś udostępniam bardzo szczególny wpis, ponieważ za kilka tygodni przeprowadzam się z Irlandii do Polski. To ważne wydarzenie i mam nadzieję, że za dwa miesiące będę mogła wrócić do pracy artystycznej. Jednak do tego czasu będę nieobecna tutaj i w mediach społecznościowych.

My inspiration for you today is a steampunk canvas created using fantastic AB Studio range of products.

Moją dzisiejszą inspiracją jest płótno steampunkowe stworzone przy użyciu fantastycznej serii produktów AB Studio.

AB Studio products used: / Wykorzystane produkty AB Studio:

Thank you for stopping by!

Dziękuję za odwiedziny!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *